Skriv ut den här sidan

Former för samverkan kring äldre i Stockholm län

Seminariet handlar om vilka  former för samverkan  gällande äldreområdet som finns i länet samt hur vi tänker kring utveckling av former och processer, kring dessa samt koppling till det nya lagförslaget Samverkan kring utskrivning efter sluten hälso- och sjukvård.

#Förbättringsarbete

Rum 26, dag 2, block 3, kl 13:40-14:10

Föreläsare:

Gunilla Benner Forsberg - utredare, Avd för Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting