Nu kan du anmäla dig till primärvårdskonferensen!

Programmet är snart klart och vi kan idag börja ta emot anmälningar till primärvårdskonferensen. För att så många som möjligt ska kunna vara med så kommer vi att erbjuda sex block med 13 parallella seminarier, totalt 78 parallella sessioner under konferensens två dagar.

Ursäkta röran

Vi bygger framtidens primärvård tillsammans. Kom med och bygg upp både denna konferens och den här webbplatsen. 

Vi behöver dina idéer, erfarenheter och din kunskap. Kom och dela med dig.

Primärvårdspratare

Veckans Primärvårdspratare Johan Carlsson är utvecklingschef för vårdcentralerna Bra Liv i Jönköping. Under rubriken ”Från Monopol Till Konkurrens” berättar han om sin erfarenhet av att bygga ett starkt varumärke.