Skriv ut den här sidan

Anpassning av evidensbaserade metoder och styrande dokument

När nya metoder införs i verksamheter genomförs ofta någon typ av anpassning. Få kontroll på anpassningarna genom ett verktyg.

#Förbättringsarbete

Rum 25, dag 2, block 2, kl 12:50–13:20

Föreläsare:

Mårten Åhström - Folkhälsovetare, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns sjukvårdsområde