Skriv ut den här sidan

Besöksökningar efter vårdval - för vem?

Vi presenterar resultat från en stor registerstudie kring socioekonomiska skillnader i läkarbesök före och efter införandet av vårdval/hälsoval i Stockholm, Skåne och Västra Götaland. 

#FoU och innovation 

Rum 25, dag 1, block 2, kl 13:10–13:40

Föreläsare:

Sofia Sveréus - Hälsoekonom vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (Stockholms läns sjukvårdsområde) samt doktorand vid Medical Management Centre (Karolinska Institutet)