Skriv ut den här sidan

Läkares bedömning av arbetsförmåga hos patienter med depressions- och ångestsjukdom

Baserat på en intervjustudie med läkare (n=24) presenteras och diskuteras hur läkare går tillväga vid bedömning av arbetsförmåga och behov av sjukskrivning. 

#FoU och Innovation

Rum C2, dag 1, block 2, kl 13:10–13:40

Föreläsare:

Monica Bertilsson - Med Dr, forskarassistent, Enheten för Socialmedicin och epidemiologi, Göteborgs Universitet