Skriv ut den här sidan

Diabetesvården i Stockholms läns landsting

- framgångar, hinder och innovation

Seminariet presenteras i tre steg: (1) kvalitetsstöd inom diabetesvården; (2) forskning i 4D projektet som ledde till effektivare vård och (3) innovation och implementering.

#Förbättringsarbete

Rum 23, dag 1, block 2, kl 13:10–13:40

Föreläsare:

Marina Taloyan, Kaija Seijboldt och Marina Stenbäck - Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholms läns sjukvårdsområde