Skriv ut den här sidan

Dåliga matvanor största riskfaktorn för ohälsa

Vad kan primärvården göra?

Matvanor är idag den största riskfaktorn för ohälsa i Sverige. Vad betyder det för framtidens primärvård? Hur kan vi prata mat och rädda liv?

#Paradigmskifte

Rum C4, dag 1, block 1, kl 11:20–11:50

Föreläsare:

  • Hans Lingfors - Distriktsläkare och forskare, Region Jönköpings län
  • Sofia Trygg-Lycke - Specialistsjuksköterska, Akademiskt primärvårdscentrum Stockholms läns landsting
  • Åsa Brugård Konde - Nutritionist, Livsmedelsverket
  • Representant från Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention Region Skåne
  • Sara Johansson - Kommunikationsstrateg, Livsmedelsverket