Skriv ut den här sidan

Gemensamt program - dag 1

  • 10.00-11.00 

Konferensens moderatorer inleder dagen: Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör och Eva Pilsäter Faxner, Verksamhetsområdeschef Primärvård - från Stockholms läns sjukvårdsområde.

Från drömmar till verklighet – nu samskapar vi den moderna primärvården

Panel med: Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare av Samordnad utveckling för god och nära vård, Annika Hässler, ordförande i HSO i Stockholms län – Funktionshindersrörelsen i samverkan och Hans Winberg, EkLic, generalsekreterare för stiftelsen Leading Health Care.

  • 15.10-16.30

Trendspaning 2020 - Digitalisering och innovation

Panel med: Johan Assarson, VD för Inera, Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting samt Catharina Barkman, projektledare, Forum för Health Policy och Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L) i Stockholms läns landsting.

Dagen avslutas med en sammanfattning av konferensens moderatorer Mikael Ohrling och Eva Pilsäter Faxner.