28/9 Block 3

13:40-14:10

Här nedan presenteras de parallella seminarier som du kan välja mellan dag 2 - block 3. 

När världen kommer till vårdcentralen – att se mångfald som en tillgång - Joakim Lindqvist och
Anne Johansson Olsson

Internetbaserat stöd och behandling - vad kan du göra idag och framöver? Anna Östbom

Hälsoångest – KBT i primärvården - Erland Axelsson, Elin Lindsäter och Karoline Kolaas

Rinkeby hembesöksprogram - samarbete, arbetsglädje och förbättrad hälsa hos barnen - Johanna Mellblom och Hanna Arvidsson

Interprofessionellt lärande på akademiska vårdcentraler - Ninni Åkesson, Tommy Engström, Fahimeh Lamian, Thomasine Gradén, Jacek Kaczynski och Jenny Strandberg 

Rehabiliteringskoordinatorn - nytt stöd i patientens sjukskrivning - Ann-Britt Ekvall och Frida Lindh

Demografi hot eller möjlighet? Ett glesbygdsrecept från Övertorneå Hälsocentral - Mari Huhtanen och Jari Havela

Fickultraljud – fördelar och nackdelar med ny teknik i glesbygd - Nicklas Olsson

Förbättringsarbeten i Stockholm under 2016 och tips när förbättringsarbete ska göras - Rita Fernholm

Produktionsstyrning i primärvård – hur vi får tiden att räcka till - Camilla Tropp Ekelund, Eva Engvall och Annica Lusth

Hur jag som patient blir medskapare med PEP - en ny mobil provtagningstjänst via 1177 - Lena Klaesson, Martin Williamsson och Anna Tisäter

Former för samverkan kring äldre i Stockholm län - Gunilla Benner Forsberg

Primärvårdsforskning − ett rehabiliteringsperspektiv - Elisabeth Rydwik, Carina Morén och Christina Olsson