Skriv ut den här sidan

Internetbaserat stöd och behandling

Vad kan du göra idag och framöver?

Hur kan patienter använda sig av stöd och behandling (SoB) med och utan video i behandlingen? Vilka behandlingar och vilka stödprogram finns att tillgå idag? 

#Paradigmskifte

Rum A2, dag 2, block3, kl 13:40-14:10

Föreläsare:

Anna Östbom - Handläggare vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting