Skriv ut den här sidan

Rehabiliteringskoordinatorn - nytt stöd i patientens sjukskrivning

Rehabiliteringskoordinatorn är en ny funktion som successivt införts i hälso- och sjukvården. Koordinatorn ska stödja patienten, samordna internt och öka samverkan med arbetsgivare för att underlätta för patienten att återgå i arbete.

#Förbättringsarbete

Rum C4, dag 2, block 3, kl 13:40-14:10

Föreläsare:

  • Ann-Britt Ekvall - Processledare SKL, Sveriges kommuner och landsting
  • Frida Lindh - Rehabsamordnare, Region Halland