Skriv ut den här sidan

Aktion Livräddning - en självmordspreventiv föreläsningsserie

Aktion Livräddning är en självmordspreventiv utbildningssatsning i Stockholms län som syftar till att höja kompetensen bland personal som kommer i kontakt med suicidala personer.

#Förbättringsarbete

Rum 23, dag 1, block 3, kl 14:00–14:30

Föreläsare:

Linda Karlsson - Folkhälsovetare Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Karolinska Institutet