Skriv ut den här sidan

Några viktiga och vanliga arbetsrelaterade sjukdomstillstånd i primärvården

Syftet med seminariet är att förmedla kunskap om arbetets betydelse för sjukdom och underlätta omhändertagandet i vården. Vi tar upp handläggning, utredning och indikationer för remittering när det gäller tre vanliga diagnoser: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), arbetsbetingad psykisk ohälsa och arbetsbetingade hudbesvär. 

#Förbättringsarbete

Rum 25, dag 1, block 3, kl 14:00–14:30

Förreläsare:

  • Gunnar Bergström - Beteendevetare och docent 
  • Mihaly Matura - Överläkare och dermatolog
  • Per Gustavsson - Överläkare, professor

CAMM (Centrum för arbets- och miljömedicin), Stockholms läns sjukvårdsområde