Skriv ut den här sidan

Kan vårdsamordnare vara en framgångsrik modell för vårdcentraler med psykisk ohälsa?

Presentation av färska forskningsresultat inom området vårdsamordnare psykisk ohälsa. Vad säger patienterna? Vad säger vårdsamordnarna? Ökar tillgänglighet och kontinuitet? Påverkas sjukdomsförloppet och återgång i arbete?

#Paradigmskifte

Rum C2, dag 1, block 3, kl 14:00–14:30

Föreläsare:

  • Cecilia Björkelund - Senior professor i allmänmedicin, Göteborgs Universitet
  • Åsa Porathe - Projektledare, primärvården i Västra Götalandsregionen