27/9 Block 3

14:00-14:30

Här nedan presenteras de parallella seminarier som du kan välja mellan dag 1 - block 3. 

Psykisk ohälsa och levnadsvanor i primärvården - Sigrid Salomonsson, Kjersti Ejeby och Mats Adler

Cancerresan – behov hos cancerberörda och personcentrerad utveckling av verktyg för att möta dem - Maria Hellbom och Patrik Göransson

Patientkraft, primärvård plus somatisk specialistvård = sant! Eva Pilsäter Faxner, Sofia Ernestam och Sara Riggare.

Varför missas ibland allvarliga diagnoser i primärvården? Rita Fernholm

Kan vårdsamordnare vara en framgångsrik modell på vårdcentraler för patienter med psykisk ohälsa? Cecilia Björkelund och Åsa Porathe

”Stjernklart” för Landstinget i Kalmar län – Vi har lösningen på framtidens primärvård! Maria A Hilberth och Åke Åkesson

Interprofessionellt lärande (IPL) i primärvård - Klinisk utbildning för framtidens personal - Fedra Amorim och Kristin Grundtman

Några viktiga och vanliga arbetsrelaterade sjukdomstillstånd i primärvården - Gunnar Bergström, Mihaly Matura och Per Gustavsson

Aktion Livräddning – en självmordspreventiv föreläsningsserie - Linda Karlsson

Rådgivningsstödet webb – patientsäkert stöd - Annelie Amigelius och Maria Eriksson

Patientsamtal om sexualitet - Åsa Enervik och Suzann Larsdotter

Vård för psykisk ohälsa inom primärvården: registerstudier - Christina Dalman och Kyriaki Kosidou

Hälsokommunikatörer - brobyggare mellan olika kulturers syn på hälsa och sjukvård - Mehrnaz Aram