Skriv ut den här sidan

Patientsamtal om sexualitet

Personal inom primärvården är viktiga aktörer i arbetet med sexuell hälsa för alla. Här ger vi ny kunskap om hur man kan arbeta med sexualmedicinsk anamnesupptagning.

#Förbättringsarbete

Rum 22, dag 1, block 3, kl 14:00–14:30

Föreläsare:

  • Åsa Enervik - Barnmorska på RFSU-kliniken
  • Suzann Larsdotter - Auktoriserad sexolog och socionom på RFSU:s förbundskansli