Skriv ut den här sidan

Patientkraft, primärvård plus somatisk specialistvård = sant!

Vi berättar om vårt utvecklingsarbete i processarbetet Värdelyftet för patienter med kroniska sjukdomar. Temat är specialisering utifrån patientbehov, ökad patientmedverkan och patientkraft genom digitala verktyg i nätverkssjukvården. 

#Paradigmskifte

Rum C1, dag 1, block 3, kl 14:00–14:30

Föreläsare:

  • Eva Pilsäter Faxner - Verksamhetsområdeschef Primärvård, Stockholms läns sjukvårdsområde
  • Sofia Ernestam - Verksamhetschef/läkare, Centrum för reumatologi
  • Sara Riggare - Doktorand på Karolinska Institutet, och lever med parkinsons sjukdom