Skriv ut den här sidan

"Flippen" - Nya innovativa arbetssätt inom primärvården i Sydöstra sjukvårdsregionen

Låt er inspireras av hur 16 vårdcentraler utvecklat  invånartjänster genom att  fokusera på  nya arbetssätt som möter invånarnas behov och stödjer det som invånaren kan och vill göra själv. Genom nätverksarbetet har vi ökat vår kreativitet bland annat genom att lära av andra i och utanför vården.

#FoU och innovation 

Rum A2, dag 2, block 2, kl 12:50–13:20

Föreläsare:

  • Maria Alvinsson Hilberth - Verksamhetschef, Hälsocentralen Mönsterås, Landstinget i Kalmar län
  • Anette Nilsson - Regional utvecklingsstrateg, Region Jönköpings Län
  • David Ring - Utvecklingsledare, Primärvårdscentrum Region Östergötland