Skriv ut den här sidan

Handlingsprogram övervikt och fetma - på nätet

Aktörer med viktiga roller i arbetet med övervikt och fetma presenteras med fakta, information och rekommenderade åtgärder. Här finns stöd och verktyg, filmer och exempel på samverkan.

#Förbättringsarbete

Rum 21, dag 2, block 2, kl 12:50–13:20

Föreläsare:

Jenny Sydhoff - Folkhälsostrateg, MScPH, Programansvarig, Handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ), Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting