Skriv ut den här sidan

Standardiserad introduktion och validering inom allmänmedicin

Koncept för utbildningsenheter

Utbildningsenheter står för en unik satsning för att kvalitetssäkra introduktionen samt värdera och komplettera den medicinska kompetensen hos läkare med utländsk utbildning oavsett i vilken fas läkaren befinner sig. Skräddarsydda rekryteringstrategier och helhetssyn är två av de viktiga framgångsfaktorerna.

#Förbättringsarbete

Rum 24, dag 2, block 2, kl 12:50–13:20

Föreläsare:

  • Gudrun Greim - Doc.med, enhetschef utbildningsvårdcentralen Fristad, Borås (Närhälsan)
  • Göran Runesson - Verksamhetschef Nässjö och Bodafors vårdcentraler, Nässjö utbildningscentrum Vårdcentralerna Bra Liv Region Jönköpings län