Skriv ut den här sidan

Ursäkta röran – vi bygger Primärvård 2.0

Värdelyftet Primärvård arbetar med framtagande av standardarbetssätt för patientprocesser. Processgrupperna är tvärproffessionella och patientrepresentanter medverkar. Digitalisering, patientmedverkan och utfallsmått ingår i varje steg av patientprocessen. Implementering sker genom dialogseminarier på varje enhet.

#Paradigmskiftet

Rum C2, Dag 2, block 2, kl 12:50-13:20

Föreläsare:

  • Eva Pilsäter Faxner - verksamhetsområdeschef Primärvård, Stockholms läns sjukvårdsområde
  • Eva Henriksen - verksamhetschef, Akademiskt primärvårdscentrum