28/9 Block 2

12:50-13:20

Här nedan presenteras de parallella seminarier som du kan välja mellan dag 2 - block 2. 

Ursäkta röran – vi bygger Primärvård 2.0 - Eva Pilsäter Faxner
med flera

Olika sätt att utveckla digitala vårdcentraler - Ulf Österstad och Nam-Young Pak

Fråga patienten! Sandra af Winklerfelt Hammarberg,Caroline Ekman och patientrepresentanter

Vad är bästa vård för våra sköraste patienter? Lena Pomerleau, Marianne Rudelius, Magnus Nord och Gun Lindgren

Standardiserad introduktion och validering inom allmänmedicin - koncept för utbildningsenheter - Gudrun Greim och Göran Runesson

”Flippen” – Nya innovativa arbetssätt inom primärvården i Sydöstra sjukvårdsregionen - Maria Alvinsson, Hilberth, Anette Nilsson och Annalena Waller

Handlingsprogram övervikt och fetma - på nätet - Jenny Sydhoff

Att forska och samtidigt arbeta kliniskt som sjukgymnast - Anna Eliason

VESTA - en kurs i medicinsk vetenskap för ST-läkare - Jörgen Syk, Helena Schildt Tossman och Filip Saxena

Leda implementering - Ny forskning och praktiska verktyg - Anne Richter

Anpassning av evidensbaserade metoder och styrande dokument - Mårten Åhström

Förbättringsarbete i primärvården ger resultat - data från SveDem, Svenska Demensregistret - Maria Eriksdotter, Emma Timerdal och Anne Sjöblom

Från flytt till förändring – en resa från vårdnivåer till integration - Hans Winberg och Karin Träff Nordström