Skriv ut den här sidan

Leda implementering - ny forskning och praktiska verktyg

Seminariet behandlar följande frågor: Vad säger forskning om effektivt ledarskap för att stödja implementering? Hur kan denna kunskap praktiskt användas? Exempel från ett metodstöd i implementering för chefer.

#Förbättringsarbete

Rum C4, dag 2, block 2, kl 12:50–13:20

Föreläsare:

Anne Richter - PhD in psychology,  Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns sjukvårdsområde