Skriv ut den här sidan

Att forska och samtidigt arbeta kliniskt som sjukgymnast

Hur jag som sjukgymnast inom primärvården fått möjlighet att forska samt kort beskrivning av min forskning om rehabilitering vid axelsmärta (subacromiell smärta).

#FoU och Innovation

Rum 22, dag 2, block 2, kl 12:50–13:20

Föreläsare:

Anna Eliason - Sjukgymnast, Primärvårdsrehab Bollmora vårdcentral, Stockholms läns sjukvårdsområde