Skriv ut den här sidan

PrimärvårdsKvalitet - ett stöd för förbättringsarbete på vårdcentralen

PrimärvårdsKvalitet är ett verktyg för att identifiera och följa upp förbättringsområden i primärvården. Det används redan av 30 procent av Sveriges vårdcentraler. Hur kan man använda verktyget på bästa sätt?

#Förbättringsarbete 

Rum A1, dag 1, block 2, kl 13:10–13:40

Föreläsare:

Ulrika Elmroth och  Stina Gäre Arvidsson, Sveriges Kommuner och Landsting