Skriv ut den här sidan

Hantera alkohol enkelt

Även en måttlig konsumtion av alkohol kan ha ett samband med de flesta sjukdomar. När man har denna utgångspunkt i ett samtal om alkohol kan man göra alkohol relevant och mindre laddat för patienten, vilket inte alltid är fallet i en traditionell alkoholanamnes.

#Förbättringsarbete

Rum 21, dag 1, block 2, kl 13:10–13:40

Föreläsare:

Sven Wåhlin - Specialist i allmänmedicin, Överläkare, Beroendecentrum Stockholm