Skriv ut den här sidan

Personcentrerad vård genom tjänstedesign i primärvården

Landstinget Sörmland

Sedan flera år har införande av personcentrerad vård bedrivits i den landstingsdrivna primärvården i Sörmland. Tjänstedesignmetod har använts som ett sätt att ta vara på patienternas upplevelser av primärvården och hitta förbättringsområden, idéer och lösningar tillsammans med patienter. I seminariet får du ta del av erfarenheter av metoden samt verktyg och lösningar från det senaste projektet Kroniskt Engagerad 2.0.

#Patientkraft

Rum C1, dag 1, block 1, kl 13:10–13:40

Föreläsare:

  • Linda Lännerström - Verksamhetsutvecklare, Division Primärvård Landstinget Sörmland
  • Hanna Lundstedt - Samordnare personcentrerad vård, Utvecklingsenheten Landstinget Sörmland