Skriv ut den här sidan

Den omöjliga ekvationen

Hur upplevas tillgängliga för de med upplevd ohälsa, ta hand om akuta tillstånd. Diagnosera, behandla och följa upp samt stödja de svårast sjuka inom den kommunala hälso- och sjukvården.
Följ med på vår resa mot triagering, digitalisering och variation.

#Förbättringsarbete

Rum C4, dag 1, block 2, kl 13:10–13:40

Föreläsare:

Göran Runesson - Verksamhetschef, vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län