Skriv ut den här sidan

Självskadebeteende och primärvårdens roll - hur agerar vi?

Föreläsningen ger en kort bakgrund till självskadebeteende och vikten av tidig upptäckt och omhändertagande.

#Förbättringsarbete

Rum 24, dag 1, block 2, kl 13:10–13:40

Föreläsare:

Clara Hellner - Verksamhetschef Centrum för psykiatriforskning Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet och ansvarig i Nationella självskadeprojektet.