27/9 Block 2

13:10-13:40

Här nedan presenteras de parallella seminarier som du kan välja mellan dag 1 - block 2. 

Diagnostiskt Centrum Södertälje - erfarenheter av utredning av patienter med diffusa symtom - Roland Söderholm och Charlotta Sävblom

Patientsamverkan som källa till innovation och utveckling - Peter Graf, Cristin Lind och Lovisa Jäderlund Hagstedt 

PrimärvårdsKvalitet – ett stöd för förbättringsarbete på vårdcentralen - Ulrika Elmroth och Stina Gäre Arvidsson

Stockholms mansmottagning – because he´s worth it - Erik Gustavsson

Kan primärvården hjälpa att lösa krisen på landets akutmottagningar? Leon Sylverberg och Jörgen Sälde

Den omöjliga ekvationen - Göran Runesson

Hantera alkohol enkelt - Sven Wåhlin

Besöksökningar efter vårdval - för vem? Sofia Sveréus

Diabetesvården i SLL - framgångar, hinder och innovation - Marina Taloyan, Kaija Seijboldt och Marina Stenbäck

Självskadebeteende och primärvårdens roll - hur agerar vi? Clara Hellner

Läkares bedömning av arbetsförmåga hos patienter med depressions- och ångestsjukdom - Monica Bertilsson

Personcentrerad vård genom tjänstedesign i primärvården Landstinget Sörmland - Linda Lännerström och Hanna Lundstedt

Primärvård och psykiatri – ömsesidig nytta - Lars Wahlström och Anders Johansson