Skriv ut den här sidan

Innovativa arbetssätt på vårdcentral

Studie av välfungerande vårdcentraler visar att innovationer skapas genom att aktivt jobba med tydliga mål, interprofessionellt samarbete och personalens drivkrafter. Vi presenterar praktiska exempel på innovativa arbetssätt. 

#FoU och innovation

Rum A2, dag 2, block 1, kl 11:00–11:30

Föreläsare: 

  • Sofia Kjellström - Docent vid The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping University
  • Monica Andersson Bäck - Fil Dr, forskare och lektor i socialt arbete på Institutionen i socialt arbete, Göteborgs Universitet.