Skriv ut den här sidan

Personcentrerad vård inom Neurorehab

Ett projekt där alla professioner inom teamet deltar, samt även patienter och närstående. Syftet med projektet är att öka behandlingsalternativ, öka delaktighet av närstående, samt utveckla teamarbetet.

#Förbättringsarbete 

Rum 22, dag 2, block 1, kl 11:00–11:30

Föreläsare:

  • Sofia Gabrielsson - Leg. arbetsterapeut
  • Marie-Louise Karlsson - Socionom/kurator

Neurorehab, Rehab Väst, Region Östergötland