Skriv ut den här sidan

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst?

Eller är Intermountain det?

Hur kan man göra jämförelser mellan olika vårdgivare i Sverige inom diagnosområden eller arbetssätt på ett sätt som går att använda i det egna förbättringsarbetet? Kan man vidga jämförelsen internationellt och dra lärdomar och få inspiration som leder till konkreta förändringar som skapat värde för hjärtsviktspatienterna. Här knyter vi samman ett internationellt samarbete med den nya lagen om samverkan vid in och utskrivning i slutenvården.

#Globalisering

Rum 24, dag 2, block 1, kl 11:00–11:30

Föreläsare:

Robert Sarkadi Kristiansson - Chefsläkare Hälsa och habilitering, Region Uppsala