Skriv ut den här sidan

Evidensbaserat samarbete mellan primärvård och psykiatri

Hur kan primärvård och psykiatri arbeta tillsammans för att ge bästa vård till personer med psykisk ohälsa? Evidens, erfarenheter och förslag till utveckling presenteras.

#Paradigmskifte

Rum C1, dag 2, block 1, kl 11:00–11:30

Föreläsare:

Martin Rödholm - Konsult, Med. Dr, specialistläkare i psykiatri