Skriv ut den här sidan

Från akademi till praktik

Ett kort seminarium om den långa vägen från den akademiska studien till praktikförändring. Vilka informationsverktyg behövs och vilka förändringar behövs i ersättningssystemen för att vi ska kunna genomföra förändringar i praktiken tillsammans med patienterna? Hur kan man systematiskt arbeta för att ständigt hantera ny evidens i verksamheten?

#FoU och innovation

Rum 27, dag 2, block 1, kl 11.00-11:30

Föreläsare: 

Martin Ingvar, Professor Karolinska Institutet