Skriv ut den här sidan

Skånes universitetssjukvård - en integrerad vård

Skånes universitetssjukvård- en unik organisationsform, som skapar förutsättningar för en integrerad vård. Seminariet belyser, utifrån exempel från verksamheten, hur Skånes universitetssjukvård skapar målgruppsanpassad vård.

#Förbättringsarbete

Rum 26, dag 2, block 1, kl 11:00–11:30

Föreläsare: 

  • Karin Träff Nordström - Divisionschef
  • Marie Olsson - Verksamhetsområdeschef
  • Anna Benemark- Verksamhetsutvecklare

Samtliga från Division 5, Skånes universitetssjukhus