Skriv ut den här sidan

Jämlikhetsaspekter på primärvårdsmodellen i Sverige

Vi presenterar och diskuterar en analys av effekten vårdvalsreformen som har lett till ökat antal besök, men särskilt bland grupper med lägre behov. Integrerad vård för de med komplexa problem tycks ha blivit svårare. 

#Paradigmskifte

Rum C4, dag 2, block 1, kl 11:00–11:30

Föreläsare:

  • Gunnar Nilsson - Professor, Karolinska Institutet
  • Bo Burström - Professor, Karolinska Institutet