Skriv ut den här sidan

Från samarbete till samskapande

- hållbar hälsofrämjande satsning i Ödeshög

Vårdcentralen Ödeshög, Region Östergötland och Ödeshög kommun inledde en bred hälsosatsning med ett ”Hälsoår 2010”. Fortsättningsvis har vi bla fokuserat på barn och ungdomar 12-16 år i samarbete med skola/kommunen, företagare, intresseorganisationer. Målet är att arbeta fram en preventiv modell för att uppmuntra och stärka ungdomars förmåga till eget ansvar för sin hälsa.

#Förbättringsarbete

Rum 23, dag 2, block 1, kl 11:00–11:30

Föreläsare:

  • Eva Friberg - Verksamhetschef 
  • Carl Johan Östgren - Professor i allmänmedicin 

Vårdcentralen Ödeshög