28/9 Block 1

11:00-11:30

Här nedan presenteras de parallella seminarier som du kan välja mellan dag 2 - block 1. 

Digitalisering möjliggör nödvändig effektivisering - Roger Molin

Från akademi till praktik - Martin Ingvar

Evidensbaserat samarbete mellan primärvård och psykiatri - Martin Rödholm

Trygg och effektiv utskrivning från sjukhus - Maj Rom

Skånes universitetssjukvård - en integrerad vård - Karin Träff Nordström, Marie Olsson och Anna Benemark

Jämlikhetsaspekter på primärvårdsmodellen i Sverige - Gunnar Nilsson och Bo Burström

MSF för läkare - en validerad metod för feedback och kompetensvärdering - Jan-Eric Olsson, Helena Schildt Tossman och Thomas Marmolin

Processen kring hjärtsviktspatienter i primärvård - Christina Eriksson, Jenny Strandberg, Ulrica Bild, Ulrika Lindman, Suzana Björnstedt

Personcentrerad vård inom Neurorehab - Sofia Gabrielsson och Marie-Louise Karlsson

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Robert Sarkadi Kristiansson

Psykisk ohälsa i primärvården – fokus sjukskrivning - Sigrid Salomonsson, Kjersti Ejeby och Mats Adler

Från samarbete till samskapande hållbar hälsofrämjande satsning - Vårdcentralen Ödeshög, Region Östergötland och Ödeshögs kommun - Eva Friberg och Carl Johan Östgren

Innovativa arbetssätt på vårdcentral - Sofia Kjellström och Monica Andersson Bäck