Skriv ut den här sidan

Värdegrundsarbete - varje dag lite bättre, kraften hos många!

Hur skapas en utvecklande och kreativ arbetsmiljö där medarbetare är öppna, engagerade och kunniga? Att jobba tillsammans för att nå mål, hitta nya lösningar och stötta varandra. 

#Arbetsglädje

Rum 25, dag 1, block 1, kl 11:20–11:50

Föreläsare:

Niklas Föghner - Verksamhetschef, Vimmerby hälsocentral, Landstinget i Kalmar län