Skriv ut den här sidan

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare

Primärvårdens förvaltningsledning i Region Västmanland erbjuder en individuell kompetensplan med mentorsstöd för att stärka nyblivna specialisters kunskap och ge dem extra trygghet i sin nya roll som färdiga specialister. Detta tror vi även är ett sätt att öka statusen för primärvården och att vi blir en mer attraktiv arbetsgivare.

#Arbetsglädje

Rum 22, dag 1, block 1, kl 11:20–11:50

Föreläsare:

Mattias Damberg - Docent, Specialistläkare i Allmänmedicin. Medicinsk Utvecklingschef stab Primärvård, Psykiatri och Habiliteringen Region Västmanland