Skriv ut den här sidan

Mäta och följa värde för patienten i nätverkssjukvård

Nätverksmodell med utvecklingsledare och lokala Dialogseminarier ger förutsättning för gemensam utveckling av eHälsakompetens ,informatik och innovationsklimat. Vi berättar om Dialogseminariemodellen som vi använt sedan 2011 inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Med eHälsalyftet utökar vi modellen även till akutsjukhusen i SLL.

#Paradigmskifte

Rum C1, dag 1, block 1, kl 11:20-11:50

Föreläsare:

  • Eva Pilsäter Faxner - Verksamhetsområdeschef, Primärvård, Stockholms läns sjukvårdsområde
  • Andreas Ringman Uggla - Produktionsdirektör Karolinska universitetssjukhuset