Skriv ut den här sidan

Strukturerad triagering till fysioterapeut i primärvård

Istället för att bokas till läkare först bokas patient direkt via teleQ till fysioterapeut vid besvär i rörelse- och stödjeorganen. Mål: Hög tillgänglighet till bedömning på triagemottagning hos fysioterapeut (inom 2 arbetsdagar), hög patientnöjdhet, god arbetsmiljö och framtagande av modell för triagering enligt RAK, Rätt använd kompetens som sedan kan spridas inom Region Kronoberg. 

#Förbättringsarbete

Rum 24, dag 1, block 1, kl 11:20–11:50

Föreläsare:

Catrin Mårdh - Verksamhetschef primärvårdsrehab
Gunilla Eriksson - Verksamhetschef på vårdcentralen Lessebo