27/9 Block 1

11:20-11:50

Här nedan presenteras de parallella seminarier som du kan välja mellan dag 1 - block 1. 

Så jobbar SKL med stöd till framtidens primärvård - Mårten Skogman, Therese Eklöv, Ulrika Elmroth och Stina Gäre Arvidsson 

Sjukvård oberoende av inhyrd personal – en utopi? - Martin Rödholm

Mäta och följa värde för patienten i nätverkssjukvård - Eva Pilsäter Faxner och Andreas Ringman Uggla.

Hemsjukhuset - Åke Åkesson

Att fråga eller inte fråga det är frågan - Eva Sundborg

Flyktingvågen 2015- en primärvård som antog utmaningen! - Karin Träff, Maria Blixt Lindsjö och Marie Olsson

Akademisering - från teori till klinik - Håkan Uvhagen och Eva Henriksen

Dåliga matvanor största riskfaktorn för ohälsa – vad kan primärvården göra? - Hans Lingfors, Sofia Trygg-Lycke, Åsa Brugård Konde, Sara Johansson samt representant från Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention 

Säker läkemedelsanvändning i primärvård – ge patienten en rimlig chans!  - Christina Johansson, Staffan Olsson, Pia Arndorff och Birgitta Karpesjö

Strukturerad triagering till fysioterapeut i primärvård - Catrin Mårdh och Gunilla Eriksson

Värdegrundsarbete – Varje dag lite bättre, kraften hos många! - Niklas Föghner

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare - Mattias Damberg

iTeam när tiden inte räcker till - Jenny Strandberg