27/9 Block 1

11:20-11:50

Här nedan presenteras de parallella seminarier som du kan välja mellan dag 1 - block 1. 

Så jobbar SKL med stöd till framtidens primärvård - Bodil Klintberg

Sjukvård oberoende av inhyrd personal – en utopi? - Martin Rödholm

Dialogseminarier och eHälsalyftet - Eva Pilsäter Faxner m.fl

Hemsjukhuset - Åke Åkesson

Att fråga eller inte fråga det är frågan - Eva Sundborg

Flyktingvågen 2015- en primärvård som antog utmaningen! - Karin Träff, Maria Blixt Lindsjö & Marie Olsson

Akademisering i primärvård, ett sätt att förbättra rekrytering och öka kvalitet? Håkan Ulvhagen

Dåliga matvanor största riskfaktorn för ohälsa – vad kan primärvården göra? - Hans Lingfors, Sofia Trygg-Lycke, Åsa Brugård Konde, Sara Johansson samt representant från Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention 

Säker läkemedelsanvändning i primärvård – ge patienten en rimlig chans!  - Christina Johansson, Staffan Olsson och Agneta Andersson

Strukturerad triagering till fysioterapeut i Primärvård - Catrin Mårdh och Gunilla Eriksson

Värdegrundsarbete – Varje dag lite bättre, kraften hos många! - Niklas Föghner

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare - Mattias Damberg

I-team när tiden inte räcker till - Jenny Strandberg