Skriv ut den här sidan

Sjukvård oberoende av inhyrd personal - en utopi?

Landstingen arbetar återigen för en sjukvård oberoende av inhyrd personal. Målet är förbättrad kontinuitet, trygghet, kvalitet och arbetsmiljö. Skall det lyckas denna gång?

#Förbättringsarbete

Rum A2, dag 1, block 1, kl 11:20-11:50

Föreläsare:

Martin Rödholm - Projektsamordnare, specialistläkare i psykiatri, Med. Dr Avd. för Vård och Omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting