Skriv ut den här sidan

Programkommitté

Programkommittén styr arbetet med att samskapa ett relevant och representativt innehåll inför och under konferensen.

Kommittén går igenom alla bidrag och gör ett urval utifrån huvudtemat och de sex huvudspåren. 

Programkommittén

Annika Hässler
Ordförande för HSO i Stockholms län – funktionshindersrörelsen i samverkan

Barbro Olofsson Orbom
Avtalshandläggare närsjukvård och allmänmedicin på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting

Martin Ingvar
Professor vid Karolinska institutet

Representanter från Stockholms läns sjukvårdsområde

Eva Pilsäter Faxner
Verksamhetsområdeschef Primärvård

Heidi Rocco Mosander
Biträdande verksamhetsområdeschef Primärvård

Helena Josefsson
Biträdande verksamhetsområdeschef Primärvård

Maria Ahlmark
Biträdande verksamhetsområdeschef Primärvård

Lena Lindén
Biträdande verksamhetsområdeschef Primärvård

Eva Jansson
Specialist inom chef- och ledarskapsutveckling

Eva Henriksen
Verksamhetschef Akademiskt Primärvårdscentrum