Lokala kontaktpersoner

Kontaktpersonerna sprider och samlar goda exemplen lokalt som kan lyftas i ett primärvårdsprat eller som en punkt under konferensen.

Mattias Damberg

Västmanland

Johan Carlsson

Jönköping

Helene Aulin Ivdal

Västra Götaland

Caroline Richardsson

Kalmar

Annalena Waller

Östergötland

Karina Flodström

Norrbotten

Bengt Ardenvik

Skåne

Ann-Cristin Ledstam

Örebro län

Linda Lännerström

Sörmland