Skriv ut den här sidan

Om oss

Välkommen till Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). 2015 tog vi över stafettpinnen från Jönköping och har därför förmånen att vara värdar för Nationell primärvårskonferens 2017.

Vi är en del av Stockholms läns landsting och har hand om all landstingsdriven vård utanför akutsjukhusen. Vi erbjuder vård i livets alla skeden.

Tillsammans är vi drygt 11 500 medarbetare. Vi har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvården under ett år. Med detta är vi en av Sveriges största vårdgivare.

Vi bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar. I länet bor cirka två miljoner människor.

SLSO primärvård består av över 100 resultatenheter med uppdrag inom husläkarmottagningar vårdcentraler, barn- och mödrahälsovård, ungdoms- och mansmottagning, rehabilitering, närakuter och logopedi.

 

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde finns Akademiskt primärvårdscentrum som oberoende av driftsform, arbetar med forskning, utveckling och utbildning med studenter och medarbetare i Stockholms läns primärvård. Detta sker i nära samverkan med olika aktörer inom hälso- och sjukvården, universitet, högskolor med flera.

 

Akademiskt primärvårdscentrum samordnar också åtta akademiska vårdcentraler. Akademiska vårdcentralers nätverk knyter samman utbildning och forskning för primärvården med vardagen på vårdcentraler, mödravårdscentraler, barnavårdcentraler, rehabiliteringsenheter med flera med syfte att höja vårdkvaliteten för våra patienter.