Skriv ut den här sidan

Årets tema

Ursäkta röran – Vi bygger framtidens primärvård.

Primärvården utvecklas, byggs om och byggs ut. Har 2015 års drömmar börjat bli verklighet? Hur jobbar vi med forskning, utveckling, utbildning, innovation och evidens i praktiken? Vilka är framtidens utmaningar inom primärvården? Vad har vi lyckats bra med och vad kan vi lära oss av våra misstag?

Primärvårdskonferens 2017 fokuserar på sex huvudspår. Målet är att fylla varje spår med våra samlade erfarenheter.
Kom och presentera ditt projekt på konferensen och dela gärna med dig redan nu på webbplatsen.

- under vilket spår passar ditt arbete in?

  • Paradigmskiftet - hur utformar vi morgondagens primärvård?
  • Globalisering - hur jobbar vi med mångfald och kultur?
  • Förbättringsarbete - hur arbetar vi med verksamhetsutveckling?
  • Patientkraft - hur gör vi för att nyttja kraften?
  • Arbetsglädje - hur skapar vi en attraktiv arbetsmiljö och lärandemiljö?
  • FoU och Innovation - hur möter vi möjligheter och hinder?

Ursäkta röran – men kom och framtidsspana och samskapa med andra primärvårdare. Här hittar du framtidstro, inspiration, verktyg, nätverk, kunskap, lust och stolthet! Det är klart du vill vara med när vi bygger framtidens primärvård. Nu går vi från drömmar till verklighet! 

Bidra med dina erfarenheter

Vi bygger framtidens primärvård tillsammans och även denna konferens samt webbplats.

Kom och presentera på konferensen och dela gärna med dig av dina erfarenheter redan nu via webbplatsen.